"D.N.D.  MONTER"  str  BAŠAID    Tel./Fax: 0230/68-887   Mob. tel.:  064/420-38-99   Email:  dndmonter@gmail.com

Monter content 1

 

O nama

"D.N.D. MONTER" SZR posluje od 2006. godine i od tada beleži početak svog uspešnog razvoja u oblasti usluga montaže novih, održavanja i servisiranja postojećih poljoprivrednih objekata i opreme. 

Danas sa iskustvom od preko 30 godina rada u ovoj delatnosti i poslovanju postali smo pouzdan partner. Pružamo vrhunske usluge u izvođenju radova na montaži objekata i opreme za preradu i skladištenje žitarica, izradu i zavarivanje čeličnih konstrukcija, elevatorskih stubova i ostalih konstrukcija na terenu sa odloženom elektrodom i CO2 aparatima.

Kao podizvođač radova "D.N.D. MONTER" je ugovorio i izvršio više različitih poslova montaže čeličnih pocinkovanih silo ćelija, mašina i opreme, izrade čeličnih konstrukcija u agroindustriji i slično. 

Ukoliko smatrate da možemo da ostvarimo bilo kakav vid saradnje slobodno nas kontaktirajte.

 

Proizvodi
- ČELIČNE KONSTRUKCIJE  
- ČELIČNI POCINKOVANI SILOSI  
- HALE  
- FARME  
- MAŠINE ZA TRANSPORT I DORADU ZRNASTE ROBE  
- BOKSEVI ZA DRŽANJE STOKE  
- UREĐAJI I OPREME ZA FARME  

 

 

Reference

2014.

- Deco d.o.o. Vrnjačka Banja   

- Zorić s.z.r.  Kikinda

- Kipetrol do.o. Bašaid

- Zlatica a.d. Matijević, Zlatica

- Agrokons d.o.o. Feketić

2013.

- MZ Bašaid

- Zlatica a.d. Matijević, Zlatica

- Riđički magaziin d.o.o. Riđica

- Deco d.o.o. Vrnjačka Banja

- Poljomont s.z.r. Bašaid

Ranije...

- AGROCRNJA DOO, SRPSKA CRNJA

- LAZIC-POLJOKOMERC DOO, GOLUBINCI    

- POLJO-AGRAR DOO, VOJKA

- ZZ KRČEDIN, KRČEDIN

- MATIJEVIĆ DOO

- GALAD KIKINDA

- AGROTRADING DOO, NOVI SAD 

- ZZ KRČEDIN 

- OTKUPNA STANICA SATRINCI

- AGRAR F M DOO, NOVI SAD

- RIĐICKI MAGAZIN DOO, RIĐICA

- FARMA KRAVA, MIKALAČKI BAŠAID

- FARMA KRAVA, KOMLUSKI VINCAID

- TOPGARDEN DOO, NOVI KNEŽEVAC

- ZZ ALEKSANDROVO, ALEKSANDROVO

- DUKAT DOO, BAČKO NOVO SELO

- POTKOZARJE DOO, SRPSKA CRNJA

- I JOŠ MNOGI DRUGI...

 

Galerija
D.N.D. Monter Galerija D.N.D. Monter Galerija D.N.D. Monter Galerija D.N.D. Monter Galerija D.N.D. Monter Galerija D.N.D. Monter Galerija D.N.D. Monter Galerija D.N.D. Monter Galerija D.N.D. Monter Galerija D.N.D. Monter Galerija D.N.D. Monter Galerija

www.celicnekonstrukcije.co.rs

Tel./Fax: 0230/68-887

Mob. tel.: 064/420-38-99

Email: dndmonter@gmail.com 

 

23316 BAŠAID ul. J.J. ZMAJA 60 

 

PIB. 104620971

MATIČNI BROJ: 60356122

ŽIRO RACUN: 220-61213-74

ŠIFRA DELATNOSTI: 45250

Kontaktirajte nas